ChaseSystems.Co.,Ltd
SE(オープン系)
Webシステム開発実務経験がある方を募集しています。
【業務内容】
・WEBシステム開発(設計、製造)
・プロジェクト管理(上流〜下流)
【勤務地】
東京、横浜

※下記の技術経験があれば尚可
  Java、PHP、XML、PostgreSQL、MySQL、Oracle、DB2、Python
SE(オープン系運用)
サーバ構築(Unix系OS)の経験がある方を募集しています。
【業務内容】
・インフラ構築
・基盤運用管理
【勤務地】
東京、横浜

※下記の技術経験があれば尚可
  Shellscript(bsh、bash、ksh)、Perl、Python